Izaberite stranicu

International

Basketball Camp

2021

Szolnok

Smene:

27. 06. – 3. 07. 2021

04. 07. – 10.07. 2021

International

Basketball Camp

2019

Szolnok

Smene:

27. 06. – 3. 07. 2021

04. 07. – 10.07. 2021

O kampu

MEDJUNARODNI KOšARKAšKI KAMP SZOLNOK

Košarkaski Kamp Szolnok je smešten u jednom od najlepših sportskih kompleksa u Mađarskoj. Nalazi se na levoj obali reke Tise, izdvojen u šumovitom delu grada, povezan je savremenim pešačkim mostom sa samim centrom grada. Pet otvorenih modernih terena i dve sportske hale, kao i kompletno renovirani objekti za smeštaj pružaju svakom polazniku mogućnost da pruži svoj maksimum.

Obezbeđeni su doktor i fizioterapeut.

Organizovan prevoz na relaciji Budapest – Szolnok – Budapest

Aktivnosti:

Kompleks bazena
Izlet brodom

27. 06. – 3. 07. 2021

Дана(и)

:

Сат(а)

:

Минута(с)

:

Секунди(е)

Smeštaj, restoran i tereni

Stručni rad

Realizacija kompletno stručnog rada se odvija po ekskluzivnom programu. Baziran je na osnovama programa reprezentativnih selekcija mlađih kategorija Srbije. Podeljen je u dve osnovne grupe, Opšti program i Specifični program. Program sprovode treneri sa ogromnim iskustvom u radu sa decom, stečenim u radu sa reprezentativnim selekcijama mlađih kategorija Mađarske i Srbije. Trenira se u grupama optimalnim za rad, tako da trener i pomoćni trener imaju dovoljno vremena da se posvete svakom polazniku. Kao novost u radu na košarkaškim kampovima ističemo primenu specifičnih metoda treninga razvoja motoričkih sposobnosti. U kombinaciji sa Specifičnim metodama treninga snage i motorike, Opšti I Specifični program predstavljaju jedinstvenu celinu obuke mladih sportista..

Treneri

Zoran Kmezic

Daliborka Vilipic

Predrag Matic

Aleksandar Nicetin

Igor Skocovski

Dragan Marinkovic

Smeštaj, restoran i tereni

Stručni rad

Realizacija kompletno stručnog rada se odvija po ekskluzivnom programu. Baziran je na osnovama programa reprezentativnih selekcija mlađih kategorija Srbije. Podeljen je u dve osnovne grupe, Opšti program i Specifični program. Program sprovode treneri sa ogromnim iskustvom u radu sa decom, stečenim u radu sa reprezentativnim selekcijama mlađih kategorija Mađarske i Srbije. Trenira se u grupama optimalnim za rad, tako da trener i pomoćni trener imaju dovoljno vremena da se posvete svakom polazniku. Kao novost u radu na košarkaškim kampovima ističemo primenu specifičnih metoda treninga razvoja motoričkih sposobnosti. U kombinaciji sa Specifičnim metodama treninga snage i motorike, Opšti I Specifični program predstavljaju jedinstvenu celinu obuke mladih sportista.

Treneri

Zoran Kmezic

Daliborka Vilipic

Predrag Matic

Aleksandar Nicetin

Igor Skocovski

Dragan Marinkovic

Cena:

 

25.000 RSD

Kontakt

Kmezic Diana
Mobile: +36 30 2994961
E-mail:  basketcampszolnok@gmail.com

Kmezic Zoran
Mobile: +36 30 5302353
E-mail:  basketcampszolnok@gmail.com

E-mail:
basketcampszolnok@gmail.com

Kontakt

Kmezic Diana
Mobile: +36 30 2994961
E-mail:
basketcampszolnok@gmail.com

Kmezic Zoran
Mobile: +36 30 5302353
E-mail:
basketcampszolnok@gmail.com

E-mail:
basketcampszolnok@gmail.com

Pin It on Pinterest